Warning: Undefined array key "HTTP_X_FORWARDED_PROTO" in C:\xampp\htdocs\wp-config.php on line 6
โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566

โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566

จำนวนผู้ชม: 3 นายบุญเทพ พิศวง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สาย […]

โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการประพฤติตนที่เหมาะสมของนักเรียน

โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการประพฤติตนที่เหมาะสมของนักเรียน

จำนวนผู้ชม: 3

โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม จัดกิจกรรม “พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖”

โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม จัดกิจกรรม “พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖”

จำนวนผู้ชม: 7

การฝึกอบรม หลักสูตรการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์รุ่นที่ 3/2566

การฝึกอบรม หลักสูตรการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์รุ่นที่ 3/2566

จำนวนผู้ชม: 10

ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ประชุมวางแผนการดำเนินการของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดเชียงราย

ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ประชุมวางแผนการดำเนินการของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดเชียงราย

จำนวนผู้ชม: 3 นายบุญเทพ พิศวง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สาย […]

คณะผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ตรวจสุขภาพประจำปี 2566

คณะผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ตรวจสุขภาพประจำปี 2566

จำนวนผู้ชม: 5 นายบุญเทพ พิศวง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สาย […]